top of page

הקירקוס הרומי

תחנה 6 בסיור

בימיו של הקיסר אדריאנוס (117- 138 לספירה) זכתה העיר לתנופת בנייה. בעיר נבנה היפודרום, הקירקוס מקסימוס, ששימש למרוצי סוסים, במקומו של ההיפו- סטדיום שבנה הורדוס. 


בחפירות הארכיאולוגיות שנערכו במקום נתגלתה זירה אובאלית שמידותיה: 450x90 מטרים וגם יסודותיהם של יציעי המושבים, המעברים והמדרגות. הזירה הכילה עשרות אלפי מקומות. המושבים שנבנו מאבן כורכר נעתקו ממקומם, וכנראה שימשו לבניית חומת העיר הביזנטית או לחיזוקה.


במרכז הזירה נחשף אובליסק (עמוד אבן) שבור לשלושה חלקים. הרומאים אימצו את האובליסק שמקורו מצרי, והפכו אותו לקישוט נפוץ ואופייני במתקנים בהם נערכו מרוצי כרכרות. עקב חשיבותו, הוחלט להציבו מחדש במרכז הזירה.


ההיפודרום תפקד עד המאה השישית, וכפי הנראה יצא מכלל שימוש באמצע אותה מאה.

הקירקוס הרומי בקיסריה
bottom of page