top of page

בית הכנסת העתיק

תחנה 4 בסיור

למרות שהורדוס ייעד את העיר לאוכלוסייה הנוכרית של הארץ, התיישב בה גם מיעוט יהודי שסבל לעיתים קרובות מהתנכלויות מכוונות מצד התושבים הלא יהודים.


חלק מהעימותים תועדו בספרו של יוסף מתתיהו: "מלחמות היהודים ברומאים". בן מתתיהו מציין שבמהלך אחד העימותים נטבחו בעיר כ- 20 אלף יהודים בשל ויכוח שפרץ בעניין בית הכנסת.


השמועות מקיסריה הסעירו את הרוחות בירושלים וגרמו למהומות בעיר שהובילו לפרוץ המרד הגדול נגד הרומאים, בסופו חרבו ירושלים ובית המקדש.


בית כנסת של קיסריה מכונה בתלמוד "כנישתא דמרדותא"- בית הכנסת שבו התחילו המהומות שהובילו לפרוץ המרד הגדול ברומאים.בית הכנסת העתיק בקיסריה
bottom of page